BMC Helmond

Biometrisch Centrum Helmond

Neurofeedback (ofwel neurotherapie) is een nieuwe en veelbelovende behandelwijze voor psychische en neurologische klachten. Neurotherapie of neurofeedback is gebaseerd op de verbetering van hersenactiviteit. De relatie tussen hersenen en gedrag, de neuropsychologie, vind ik een uitermate boeiend vakgebied en als neurofeedback-therapeut volg ik de ontwikkelingen daarin met veel interesse.
Dankzij de vorderingen in neurowetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten over de wijze waarop bepaalde problemen, ziektes en klachten samenhangen met hersenactiviteit. Door afwijkende hersengolfpatronen met neurofeedback te corrigeren, nemen de klachten af of verdwijnen zelfs geheel. Neurofeedback kan ook goed gecombineerd worden met andere behandelvormen.
In mijn loopbaan heb ik gewerkt in welzijn, onderwijs en hulpverlening en kwam mensen tegen die allerlei problemen ondervonden in hun dagelijks functioneren. Daardoor groeide mijn interesse in de rol van de hersenen steeds meer. Na mijn HBO-studie (Social Works, cum laude) heb ik op universitair niveau certificaten behaald op het gebied van psychologie en psychopathologie. Toen ik hoorde van de opleiding tot neurofeedback-therapeut, wist ik meteen dat dat mijn volgende stap moest zijn.

Klachten

  • Stress en burn-out
  • AD(H)D en autisme
  • Vermoeidheid en slaapklachten
  • Depressie en faalangst
  • Dyslexie, dyscalculie en leerproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Aandacht- en concentratiestoornissen
  • Klachten na een beroerte of whiplash


Psychosociale hulpverlening

Naast neurotherapie of neurofeedback is ook een traject mogelijk waarbij we middels gesprekken komen tot verbetering van de klachten. Ik werk daarbij volgens de methodiek ACT (acceptance and commitment therapy). In mijn benadering is verheldering van het probleem en een stapsgewijze route naar de oplossing kenmerkend. Het tarief voor een psychosociaal gesprek is €49,50.

Vanuit mijn registratie als Psychosociaal Registertherapeut NVPA/BCZ® worden consulten psycho-sociale zorg door de meeste zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering (alternatieve of complementaire zorg). Het verplicht eigen risico is hier niet bij van toepassing. Ik informeer u graag over de details van de verzekeringsvoorwaarden.

Voor wie?

Neurotherapie of neurofeedback is geschikt voor volwassenen, senioren en kinderen (vanaf 5 jaar) en is effectief gebleken bij:
Stress, Burn-out, AD(H)D, Autisme, Vermoeidheid, Slaapklachten, Depressie, Faalangst, Dyslexie, Dyscalculie, Leerproblemen, Geheugenproblemen, Aandacht- en concentratiestoornissen, klachten na een beroerte of whiplash.
BMC Helmond verleent ook zakelijke dienstverlening aan bedrijven in en rond Helmond. Vaak gaat het daarbij om het verbeteren van cognitieve functies (geheugen, concentratie, plannen en beslissen) of reductie van stress. Neurofeedback of neurotherapie kan op deze manier bijdragen aan het hanteren of herstellen van werkstress (Psychosociale Arbeidsbelasting).
Neurotherapie of neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode waarbij de hersenactiviteit wordt getraind. Tijdens een behandeling wordt, met behulp van enkele elektrodes op het hoofd, de hersenactiviteit (EEG) gemeten en geanalyseerd. Met speciale software speelt men vervolgens een animatiespel dat reageert op de hersenactiviteit. Als de hersenactiviteit verbetert is dat direct zichtbaar in het verloop van de animatie. Deze directe terugkoppeling wordt neurofeedback genoemd. Zo leren de hersenen de eigen activiteit te corrigeren waardoor klachten geleidelijk verminderen of verdwijnen.

Neurofeedback bij BMC

Neurofeedback (ook wel neurotherapie genoemd) is inmiddels sterk in opkomst en nog volop in ontwikkeling. De verwachting is dat het binnen enkele jaren tot de reguliere gezondheidszorg zal behoren en het aanbod van neurofeedback-therapeuten is dan ook groeiende.
Het Biometrisch Centrum (BMC) baseert de behandelprotocollen op wetenschappelijke studies en werkt met medische apparatuur die voldoet aan de hoogste Europese kwaliteitsnormen (ISO-certificering).
BMC vindt het van groot belang dat neurotherapie wordt uitgevoerd door deskundig opgeleide therapeuten die goed op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Daarom biedt deze organisatie een eigen opleidingstraject en nemen de gediplomeerde neurofeedback-therapeuten deel aan nascholingsbijeenkomsten. De therapeuten van BMC wisselen ook onderling hun inzichten en ervaringen uit.
BMC is, samen met een aantal wetenschappelijke partners, bovendien ook zelf betrokken bij neurowetenschappelijk onderzoek en werkt met technische partners aan de verdere ontwikkeling van apparatuur en software.