BMC Helmond

BMC Helmond wordt aangemerkt als zorglocatie en kan dus cliënten blijven ontvangen. We houden ons strikt aan alle RIVM-maatregelen.

Biometrisch Centrum Helmond

Neurofeedback (ofwel neurotherapie) is een nieuwe en veelbelovende behandelwijze voor psychische en neurologische klachten. Neurotherapie of neurofeedback is gebaseerd op de verbetering van hersenactiviteit. De relatie tussen hersenen en gedrag, de neuropsychologie, vind ik een uitermate boeiend vakgebied en als neurofeedback-therapeut volg ik de ontwikkelingen daarin met veel interesse.
Dankzij de vorderingen in neurowetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten over de wijze waarop bepaalde problemen, ziektes en klachten samenhangen met hersenactiviteit. Door afwijkende hersengolfpatronen met neurofeedback te corrigeren, nemen de klachten af of verdwijnen zelfs geheel. Neurofeedback kan ook goed gecombineerd worden met andere behandelvormen.
In mijn loopbaan heb ik gewerkt in welzijn, onderwijs en hulpverlening en kwam mensen tegen die allerlei problemen ondervonden in hun dagelijks functioneren. Daardoor groeide mijn interesse in de rol van de hersenen steeds meer. Na mijn HBO-studie (Social Works, cum laude) heb ik op universitair niveau certificaten behaald op het gebied van psychologie en psychopathologie. Toen ik hoorde van de opleiding tot neurofeedback-therapeut, wist ik meteen dat dat mijn volgende stap moest zijn.

Klachten

  • Stress en burn-out
  • AD(H)D en autisme
  • Vermoeidheid en slaapklachten
  • Depressie en faalangst
  • Dyslexie, dyscalculie en leerproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Aandacht- en concentratiestoornissen
  • Klachten na een beroerte of whiplash
PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Psychosociale hulpverlening

Naast neurofeedback is ook een traject mogelijk met een aantal psychosociale gesprekken. Ik ben geschoold in ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Morele Dillema's en Rouwbegeleiding en bovendien goed bekend met Mindfulness.
Mijn werkwijze is eclectisch (ik combineer interventies vanuit verschillende theoretische stromingen en therapieën) en sluit goed aan op problemen die te maken hebben met veranderingen, verlies, rouw, angst en levensfasen.

Vaak is een afspraak op korte termijn mogelijk, ook ’s avonds. Omdat een goede ‘klik’ met een therapeut erg belangrijk is, bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek, waaraan geen kosten zijn verbonden.

Het tarief voor een gespreksconsult bedraagt € 49,50 (vrijgesteld van BTW), de duur ervan is 45 á 60 minuten. Via de aanvullende zorgverzekering is vaak een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk, BMC Helmond kan dit voor u nagaan.

Voor wie?

Neurotherapie of neurofeedback is geschikt voor volwassenen, senioren en kinderen (vanaf 5 jaar) en is effectief gebleken bij:
Stress, Burn-out, AD(H)D, Autisme, Vermoeidheid, Slaapklachten, Depressie, Faalangst, Dyslexie, Dyscalculie, Leerproblemen, Geheugenproblemen, Aandacht- en concentratiestoornissen, klachten na een beroerte of whiplash.
BMC Helmond verleent ook zakelijke dienstverlening aan bedrijven in en rond Helmond. Vaak gaat het daarbij om het verbeteren van cognitieve functies (geheugen, concentratie, plannen en beslissen) of reductie van stress. Neurofeedback of neurotherapie kan op deze manier bijdragen aan het hanteren of herstellen van werkstress (Psychosociale Arbeidsbelasting).
Neurotherapie of neurofeedback is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode waarbij de hersenactiviteit wordt getraind. Tijdens een behandeling wordt, met behulp van enkele elektrodes op het hoofd, de hersenactiviteit (EEG) gemeten en geanalyseerd. Met speciale software speelt men vervolgens een animatiespel dat reageert op de hersenactiviteit. Als de hersenactiviteit verbetert is dat direct zichtbaar in het verloop van de animatie. Deze directe terugkoppeling wordt neurofeedback genoemd. Zo leren de hersenen de eigen activiteit te corrigeren waardoor klachten geleidelijk verminderen of verdwijnen.

Neurofeedback bij BMC

Neurofeedback (ook wel neurotherapie genoemd) is inmiddels sterk in opkomst en nog volop in ontwikkeling. De verwachting is dat het binnen enkele jaren tot de reguliere gezondheidszorg zal behoren en het aanbod van neurofeedback-therapeuten is dan ook groeiende.
Het Biometrisch Centrum (BMC) baseert de behandelprotocollen op wetenschappelijke studies en werkt met medische apparatuur die voldoet aan de hoogste Europese kwaliteitsnormen (ISO-certificering).

BMC vindt het van groot belang dat neurotherapie wordt uitgevoerd door deskundig opgeleide therapeuten die goed op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Nascholing en literatuuronderzoek maakt dan ook standaard deel uit van de praktijkvoering. De therapeuten van BMC wisselen ook onderling hun inzichten en ervaringen uit.

NEUROFEEDBACK BIJ BMC